Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt med FMV gällande Gripen

​Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets materielverk, för det kontinuerliga upprätthållandet av Gripen-systemets operativa förmåga. Kontraktet är värt MSEK 230.

I beställningen ingår bland annat produktunderhåll, teknisk support, grundverksamhet inom flygprov, riggar och simulatorer för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga och luftvärdighet. Arbetet kommer att utföras under andra halvåret 2010, på Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Göteborg och Stockholm.

 

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

 

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni kl. 11.00.

Downloads