Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab uppgraderar finska marinens fartyg

​Försvars- och säkerhetsföretaget Saab uppgraderar strids- och eldledningssystemet för den finska marinens robotbåtar av Rauma-klass. I avtalet ingår även ett industriellt samarbete. Beställningen är värd cirka MSEK 220.

– I och med den här beställningen utökar vi ett redan gott och långvarit samarbete med finska marinen, samtidigt som vi både breddar och fördjupar vår erfarenhet av att utveckla och integrera marina ledningssystem, säger Gunilla Fransson, chef för affärsområdet Security and Defence Solutions inom Saab.  

Beställningen är en följd av att Patria Aviation har tecknat ett kontrakt med finska marinen om halvtidsmodifiering av fyra robotbåtar av Rauma-klass som levererades i början av 1990-talet. Saab kommer som underleverantör att uppgradera fartygens strids- och eldningssystem från 9LV 225 Mk 3 till 9LV Mk4, fjärde generationens marina stridsledningssystem.

Syftet är att de grundligt renoverade fartygen ska ha operativ beredskap från och med 2014. I projektet ingår även ett kontrakt gällande industriellt samarbete.

Arbetet kommer att inledas i augusti 2010 med första systemleverans i november 2012. Resterande tre system levereras under 2013.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni kl. 16.15

Downloads