Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab varslar 70 tjänster i Karlskoga

På grund av minskad orderingång varslar Saab Bofors Dynamics 70 tjänster i Karlskoga.

– Trots att vi under den rådande lågkonjunkturen fått flera viktiga order har vår orderingång minskat. Därför tvingas vi till att genomföra dessa åtgärder, säger Tomas Samuelsson som är chef för Saab Bofors Dynamics AB, och konstaterar samtidigt att företaget inte har tappat några marknadsandelar. De som berörs är kollektivanställda som jobbar med understödsvapen på Saab i Karlskoga, och varslet gäller under tidsperioden 2010. Arbetsförmedlingen har underrättats och dialog med berörd facklig organisation har påbörjats. – Vi fokuserar på att vinna flera affärer och samtidigt arbetar vi med att hjälpa de som måste sluta på Saab att hitta alternativ för framtiden, fortsätter Tomas Samuelsson. Varslet kommer inte på något sätt att påverka Saab Bofors Dynamics förmåga att leverera till sina kunder. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars klockan 13.00.