Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab varslar i Linköping

Till följd av fortsatta effektiviseringar och samverkansvinster inom affärsområdet Aeronautics varslar försvars-och säkerhetsföretaget Saab 115 verkstadsanställda inom Saab AB i Linköping om uppsägning.

Orsaken till varslet är att lönsamheten inom Aeronautics har varit låg under 2008 och fram till kvartal 3 förra året jämfört med historiska nivåer, inom såväl civil som militär verksamhet, vilket ställer krav på ytterligare effektiviseringar. Varslet berör flygrelaterad verksamhet i Linköping och gäller för affärsområdena Aeronautics och Support and services som ingår i samma turordningskrets. Information om varslet har lämnats till arbetsförmedlingen. Förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att påbörjas i närtid. – Vi ser kontinuerligt över verksamheten för att öka lönsamheten och vara ett konkurrenskraftigt företag. Det är tråkigt att vi måste varsla kompetenta medarbetare om uppsägning, men tyvärr är det oundvikligt, säger Lennart Sindahl, affärsområdeschef för Aeronautics inom Saab. Saabs förmåga att leverera högteknologiska produkter till den civila och militära flygindustrin påverkas inte negativt av detta. Strukturkostnaden beräknas till cirka 30 miljoner kronor, där merparten redovisas under 2010. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari kl. 08.30.

Downloads