Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsredovisning på hemsidan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar i dag sin årsredovisning på hemsidan.

I dag, den 4 mars klockan 10.00, publiceras Saabs årsredovisning på hemsidan, www.saabgroup.com. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars kl. 10.00.

Downloads