Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs Lena Olving är svenskt näringslivs mäktigaste kvinna

Tidningen Veckans Affärer utser varje år svenskt näringslivs 125 mäktigaste kvinnor. Högst upp på årets lista återfinns Lena Olving, Chief Operating Officer för försvars- och säkerhetsföretaget Saab.

20100308-sv-254245-1.jpg

– Jag känner mig stolt och hedrad över utmärkelsen, säger Lena Olving, Chief Operating Officer på Saab och årets mäktigaste kvinna inom svenskt näringsliv. Veckans Affärers lista riktar uppmärksamheten mot en central fråga för näringslivet – jämställdhet. Jag hoppas att alla vi som finns med på listan kan fungera som förebilder, både för kvinnor i karriären och för företag som behöver ökad insikt i jämställdhetsfrågan. Gunilla Fransson, chef över affärsområdet Security and Defence Solutions, har klättrat från plats nummer 16 till en åttondeplats. Det innebär att Saab har två kvinnor på topp tio-listan. – Det gläder mig verkligen att se två medlemmar i Saabs koncernledning på de här positionerna, både för deras egen skull och för Saab som företag, säger Åke Svensson, vd och koncernchef på Saab. Jag hoppas vårt målmedvetna arbete kan vara en inspiration för andra. Har stadigt rört sig uppåt Juryns motivering till att utse Lena Olving till näringslivets mäktigaste kvinna lyder: ”Lena Olving kom 2002 in som nr 82 på listan när hon var nyutnämnd vd för Volvo Cars i Asien 2002 och har stadigt rört sig uppåt. I dag är hon vice vd och operativt ansvarig för hela försvars- och säkerhetskoncernen Saab med en försäljning på 25 miljarder och den mäktigaste kvinnan i svenskt näringsliv.” – Bakom de orden ligger en massa hårt jobb, men under tiden har jag sett till att också ha roligt. När något är kul och inspirerande är det lättare att göra det bra, säger Lena Olving. Samtidigt har min karriär inte varit spikrak. Jag har jobbat både med det industriella och det kommersiella, haft operativa roller och stabsarbete. Drivkraften har varit min vilja att hela tiden lära nytt. 30 procent kvinnliga chefer 2015 Saab arbetar aktivt med mångfald, där jämställdhet mellan kvinnor och män är en del. Förutom en personalpolitik som ger möjlighet att kombinera karriär med ett aktivt privatliv, har Saab satt som mål att år 2015 ha 30 procent kvinnliga chefer. – Tydligt satta och kommunicerade mål ger en signal internt om att frågan är viktig, och det blir en drivkraft i organisationen att uppnå målet, säger Lena Olving. Alla affärsområden inom Saab rapporterar utvecklingen till koncernledning en gång i kvartalet, och det finns inga tvivel om att det här är prioriterat och viktigt. Jämställdhet är en lönsamhetsfråga! Andelen kvinnliga chefer på Saab är i dag omkring 18 procent och den totala andelen kvinnor på Saab i Sverige är 22 procent. Bild på Lena Olving samt cv bifogas pressmeddelandet Veckans Affärers pressmeddelande samt bild http://www.va.se/press/