Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Träffa Saab i Almedalen!

​Försvars- och säkerhetsföretaget Saab finns i Visby under Almedalsveckan. Träffa oss under de seminarier vi deltar i eller någonstans i folkvimlet.

Innovation för Sveriges framtid

Sveriges tillväxt och välfärd bygger på att vi är ett ledande innovationsland. Men hur ska vi lyckas i den globala konkurrensen? Seminarium arrangerat av Sveriges Ingenjörer. Från Saab deltar strategichef Dan Jangblad.
Måndagen 5/7, klockan 13.15-14.45. Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

Seattle, Shanghai, Södertälje – var vill världens bästa forskare vara och verka?

Sveriges förmåga att behålla och attrahera de skarpaste hjärnorna har en avgörande betydelse för vår konkurrenskraft. Men hur får vi de bästa att stanna kvar och de internationella toppforskarna att komma hit? Seminarium arrangerat av Astra Zeneca, AB Volvo och Saab. Från Saab deltar strategichef Dan Jangblad.
Tisdagen 6/7, klockan 9-11. Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen.

Flyget 100 år – samhällsnytta eller slagpåse i årets valrörelse?

Seminarium om flygets framtid efter 100 år arrangeras av Linköpings kommun, Fjärde storstadsregionen och Svenskt flyg. Från Saab deltar vd Åke Svensson.
Onsdagen 7/7, klockan 9-10.30. Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Trädgården.

Vilken samhällsnytta skapas i och kring det avancerade industriföretaget?

Avancerad industriell produktutveckling omges av ett moln av teknologi, som sprider sig till andra företag och därmed skapar betydande samhällsekonomiska mervärden. Seminariuet arrangeras av Saab, Swedish Aerospace Industries, Svenskt flyg, Volvo Aero, Fjärde storstadsregionen och Linköpings kommun. Från Saab deltar strategichef Dan Jangblad.
Onsdagen 7/7, klockan 10.45-12.00. Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Trädgården.

Nordiskt samarbete på olika villkor?

Norden får en allt större geopolitisk och strategisk betydelse. Förutom gemensamma intressen är det kostsamt för var och ett av länderna att investera i en egen högteknologisk försvarsindustri. Kommer det nordiska samarbetet att öka, och vad kan vi i så fall samarbeta om? Seminarium arrangerat av Folk och försvar och  Säkerhets- och försvarsföretagen. Från Saab deltar vd Åke Svensson. Seminariet efterföljs av ett gemensamt mingel.
Onsdagen 7/7, klockan 13-15. Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen.

Samhällssäkerhet – trygghet vs. integritet?

Seminariet inleds med ett EU-perspektiv på informationssäkerhet, därefter diskuteras konsekvenserna för svenskt samhälle, myndigheter och industri. Vad betyder trygghet för dig? Vem använder informationen? Vilket samhälle vill vi ha? Seminariet arrangeras av Säkerhets- och försvarsföretagen, Folk och försvar och Fjärde storstadsregionen. Från Saab deltar Lars Jernbäcker, domänansvarig för Civil Security. Seminariet efterföljs av ett gemensamt mingel.
Torsdagen 8/7, klockan 15-19. Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Trädgården.

 

Downloads