Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Europeisk UAV från Saab till Frankrike

Saab har idag levererat flygplanskroppen till Neuron, den europeiska UAV - demonstratorn, till huvudentreprenören franska Dassault Aviation. Efter sex års arbete med planering, konstruktion och produktion kommer nu flygplanskroppen att sammanfogas med vingar och bakkropp.

20110125-sv-293566-1.jpg

I nästa skede av Neuronsamarbetet, ligger stort fokus på flygutprovning och systemintegration. Efter omfattande markprover beräknas Neuron flyga för första gången i mitten på 2012.

- Nu fortsätter arbetet för Saabs del främst med systemintegration och flygutprovning. Två av våra specialområden redan idag, där vi vill fortsätta behålla var ledande ställning, säger Lennart Sindahl, affärsområdeschef för Aeronautics inom Saab.

Flygplanskroppen från Saab kommer att transporteras från Linköping till Istres där Neurons bakre sektion redan befinner sig. Den är tillverkad av HAI i Grekland. I slutet av februari anländer strukturdelar från RUAG i Schweiz och de två vinghalvorna som tillverkats av EADS-CASA (Spanien) anländer i början på mars. Lastdörrar från Italienska Alenia, landställsluckor från Saab samt ytterligares stealthdetaljer från Dassault kommer till innan det är dags för de första markproverna. Dassault Aviation kommer under det sista kvartalet av 2011 testa Neuron på marken, tester som så småningom syftar till en jungfruflygning i mitten av 2012.

- Neuron har bidragit till att utveckla både våra konstruktions- och produktionsmetoder, något som kommer såväl vår civila produktion som vår Gripenproduktion till godo, fortsätter Lennart Sindahl. Dessutom har Neuronprogrammet lett till ett ökat samarbete mellan de deltagande europeiska länderna.

Neuron är en europeisk UCAV-demonstrator, där UCAV står för Unmanned Combat Aerial Vehicle. Den kommer bara att produceras i ett enda exemplar och syftet är att utveckla spetskompetenser inom avancerad flygteknik.

Neuron är ett projekt mellan sex europeiska länder; Frankrike, Sverige, Italien, Spanien, Grekland och Schweiz.

Saab har som mest haft strax över 100 anställda som arbetat med Neuron inom områden som aerodynamik, avionik, stealth, bränslesystem, flygutprovning samt konstruktion och produktion av flygplansskrovet.