Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Gripen utanför stridsflygupphandlingen i Indien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB har idag informerats av det indiska försvarsdepartementet att Gripen inte är med i den fortsatta upphandlingen i programmet Indian Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA).

– Vi erbjuder Indien en framtida generations stridsflygplan i världsklass, till ett väldigt konkurrenskraftigt pris, samt ett omfattande program för teknikutveckling. Vi har fått beskedet, men kommer att följa den fortsatta processen och kommer på begäran att ge ytterligare information till det indiska försvarsdepartementet. Vi är övertygade om att Gripen-systemet till fullo möter det indiska flygvapnets behov och de högt ställda kraven på en internationell marknad, säger Håkan Buskhe, vd på Saab.

Indien är en av Saabs viktigaste marknader och nyligen meddelade Saab att man valt att investera i ett forsknings- och utvecklingscenter i landet.

– Vi tror starkt på den indiska marknaden och fortsätter våra tillväxtplaner och ser stora affärsmöjligheter inom flyg-, försvars- och säkerhetsindustrin, säger Håkan Buskhe.

Gripen används av flygvapnen i Sverige, Sydafrika, Thailand, Tjeckien och Ungern. Den brittiska provflygarskolan Empire Test Pilots’ School, ETPS, använder Gripen till utbildning av testpiloter.  

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 19.45.