Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Lena Eliasson ny personaldirektör på Saab

Lena Eliasson har utnämnts till ny personaldirektör på försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB. Hon tillträder senast den 1 maj 2012 och kommer att ingå i koncernledningen.

20111020-en-407654-1.jpg

Lena Eliasson är idag personaldirektör för ABB i Sverige och region norra Europa. Hon är 44 år gammal och civilingenjör.

– En av Saabs största tillgångar är personalen. Medarbetarnas innovativa förmåga och kompetens är och har varit en avgörande faktor för våra framgångar. Med Lena Eliasson som ny personaldirektör kan vi utveckla och vårda våra personalresurser ytterligare. Lena har dokumenterat god erfarenhet av att utveckla och förbättra kompetensförsörjningen, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef, Saab AB.

– Saab är ett av Sveriges främsta högteknologiska företag med en verksamhet som under de senaste åren vuxit sig alltmer global. Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är en framgångsfaktor. Jag ser fram emot att få vara med och bidra till Saabs spännande framtid, säger Lena Eliasson, Saabs tillträdande personaldirektör.

Lena Eliasson började 1990 på ABB som trainee. Därefter har hon bland annat arbetat som exportsäljare, marknadskommunikationschef och intern managementkonsult. De senaste 12 åren har hon arbetat inom HR.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober kl. 11.00.