Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Michael O’Callaghan lämnar Saabs styrelse

Michael O’Callaghan, styrelseledamot i Saab AB, har meddelat styrelsen att han med omedelbar verkan lämnar sin position som ett resultat av BAE Systems avyttring av aktier i Saab.

Michael O’Callaghan valdes in i styrelsen vid Saabs årsstämma 2011 för att ersätta George Rose som representant för BAE Systems.