Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning från FMV avseende utvecklingsarbete av befintligt materielsystem till Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) avseende vidareutveckling inom befintligt materielsystem 39 (version 19). Beloppet för beställningen är 152 miljoner kronor.

Beställningen avser vidareutveckling av Gripen C/D, till exempel förbättrad navigeringsfunktion. Arbetet ska påbörjas 2011 och vara slutfört första kvartalet 2013.