Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på Carl-Gustaf från den amerikanska armén

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med den amerikanska armén för företagets bärbara vapensystem Carl-Gustaf. Det är första gången som armén köper det svenska granatgevärssystemet. Den amerikanska armén och US Special Operations Command har lagt en gemensam beställning för sammanlagt 209 MSEK.

– Detta är mycket positivt och utgör ännu ett bevis på kapaciteten hos Carl-Gustaf-systemet. Det visar även vilket stort förtroende våra kunder har för systemet, säger Tomas Samuelsson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

– Saab är mycket glada över att den amerikanska armén nu går samman med vår befintliga kund US Special Operations Command och börjar använda Carl-Gustaf-systemet, säger Dan-Åke Enstedt, chef för Saab North America.

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia och har efter hand moderniserats och anpassats till nya krav. Det mångsidiga, bärbara, vapensystemet används i fler än 40 länder världen över.

Ordern berör främst Saabs anläggningar i Karlskoga.