Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på pansarvärnsvapnet AT4

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat avtal om ytterligare leveranser av pansarvärnsvapnet AT4.

Det totala ordervärdet uppgår till MSEK 104 och inkluderar beställning av AT4 CS RS-versionen av systemet. Leverans kommer att ske under 2012.

På kundens begäran kommer ingen ytterligare information om beställningen att lämnas.

– Det här är väldigt positivt och bevisar ytterligare AT4-systemets förmåga. Det är ett system som fram till nu har exporterats till fler än 15 kunder över hela världen, säger Tomas Samuelsson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com, www.saabtraining.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april kl. 11.00.