Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på uppgradering av strids- och eldledningssystem till Thailand

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått två beställningar från thailändska marinen avseende uppgradering av strids- och eldledningssystemen till två fregatter av Naresuan-klass. Orderbeloppet är totalt 454 miljoner kronor.

Beställningarna omfattar uppgradering av fregatterna med senaste generationens strids- och eldledningssystem, 9LV Mk4 och CEROS 200. Saab levererar även datalänksutrustning till fartygen vilket möjliggör kommunikation mellan fregatterna och Thailands befintliga Gripen-flygplan och Saab 340, det senare utrustat med det luftburna radarsystemet ERIEYE.

– Saab levererar ett avancerat strids- och eldledningssystem som möjliggör interoperabilitet mellan marina och luftburna enheter, vilket ger effektivare användning av resurser och förmågor, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Saab är huvudleverantör till thailändska marinen och åtagandet innebär förutom leverans av egna system även upphandling av tredjepartssystem samt ansvar för integration av alla befintliga och nya system. 

– Det här är Saabs första stora avtal med thailändska marinen och affären förstärker vår position i Thailand, en viktig marknad för Saab, säger Gunilla Fransson.

Kontrakten berör främst affärsområdet Security and Defence Solutions som leverantör av strids- och eldledningssystemen samt kommunikationssystemen Tacticall. Affärsområdet Electronic Defence Systems levererar spaningsradarsystemet Sea Giraffe AMB samt datalänksutrustning för kommunikation med Gripen och ERIEYE AEW.

Kontrakten löper mellan 2011 och 2014.