Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får ny order till Carl-Gustaf-systemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Ordervärdet uppgår till MSEK 362.

20110811-sv-379188-1.JPG

- Det här är väldigt positivt och bevisar ytterligare Carl-Gustaf-systemets förmåga. Det är ett system som fram till nu har exporterats till fler än 40 kunder över hela världen, säger Tomas Samuelsson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Leverans kommer att ske under 2011-2012.

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia, och är fortfarande ett mycket modernt och effektivt vapensystem för markunderstöd. Systemet har moderniserats efter hand och anpassats till de senaste kraven. Med Carl-Gustaf M3-versionen kan Saab erbjuda toppmodern kapacitet för krävande kunder som vill satsa på framtiden.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti kl. 11.00.

Downloads

Bild
18 september 2020
20110811-sv-379188-1.JPG