Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order från FMV gällande Gripen-systemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på MSEK 500 från FMV (Försvarets Materielverk) gällande vidmakthållande och utvecklingsstudier av Gripen-systemet.

Beställningen är för kontinuerligt vidmakthållande- och uppdateringsarbete för Gripen C/D, enligt Försvarsmaktens långsiktiga planering för Gripen-systemet. Saab ska också genomföra studieverksamhet för framtida vidareutveckling.

Saab ska även tillgodose upprätthållandet av Gripen C/D-systemets operativa förmåga. Här ingår bland annat teknisk support, produktunderhåll, flygutprovning samt drift av simulatorer för att säkerställa Gripen C/D-systemets operativa förmåga.

Det sammanlagda orderbeloppet är MSEK 500 och aktiviteterna ska genomföras under de fyra första månaderna 2012.

Arbetet kommer främst att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, men även i

Arboga, Göteborg, Jönköping och Järfälla.