Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order från FMV gällande Gripen-systemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått order för 1 034 miljoner kronor från FMV (Försvarets Materielverk) gällande vidmakthållande och utvecklingsstudier av Gripen-systemet.

Enligt beställning från FMV ska Saab genomföra kontinuerligt vidmakthållande- och uppdateringsarbete för Gripen C/D, som följer Försvarsmaktens långsiktiga planering för Gripen-systemet. Saab ska också genomföra studieverksamhet för framtida vidareutveckling och tillhandahålla en grundresurs för bland annat omsättning av test- och provutrustningar för att långsiktigt kunna utföra utprovning av Gripen-systemet.

Saab ska även tillgodose upprätthållandet av Gripen C/D-systemets operativa förmåga. Här ingår bland annat teknisk support, produktunderhåll, flygutprovning samt drift av simulatorer för att säkerställa Gripen C/D-systemets operativa förmåga.

Det sammanlagda orderbeloppet är 1 034 miljoner kronor och verksamheten ska genomföras under 2011.

Arbetena kommer främst att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, men även i Arboga, Göteborg, Jönköping och Järfälla.