Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får pris för flygledning på distans

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har, tillsammans med LFV, tilldelats pris för arbetet med flygledning på distans. Priset delas ut av det europeiska samverkansprojektet SESAR, där framtidens flygtrafikledning utvecklas.

20110309-sv-303034-1.jpg

- Det finns ett stort intresse för att kunna leda flygtrafiken vid flera flygplatser från en och samma flygledningscentral, berättar Ann Kullberg, affärsutvecklare inom Saab och ansvarig för Saabs deltagande i SESAR. Vi ligger långt framme i utvecklingen, vilket också bekräftas av utmärkelsen vi nu tilldelats tillsammans med LFV. 

I det projekt som tilldelats pris är uppdraget att definiera kraven för det operativa konceptet för flygledning på distans. Projektet leds av LFV tillsammans med Saab och flygtrafiktjänsterna i Norge, Estland och Finland. Saabs roll i projektet är att stötta LFV och de andra aktörerna med tekniska lösningar.

- Detta är det mest mogna projektet i Europa, som står närmast att bli realiserat inom ramen för SESAR. Projektet är på tid, levererar mätbara resultat och har dokumenterats på ett sätt som gör det möjligt för ett aktivt deltagande av olika flygsäkerhetsmyndigheter, säger Patric Ky direktör för Sesar JU.

Flygledning på distans gör det möjligt att säkerställa flygtrafikledning även vid mindre flygplatser som bara trafikeras av ett fåtal flyg enstaka gånger under dygnet. I december förra året tecknade Saab ett kontrakt med LFV för att förse Sundsvall och Örnsköldsviks flygplatser med flygledning på distans.

Flygledning på distans – så funkar det

Kameror och sensorer placeras ut på flygplatserna och allt de registrerar länkas i realtid över till flygledningscentralen och projiceras i en 360-gradersvy. I flygledningscentralen kontrollerar och styr flygledaren trafiken precis som om denne satt i ett vanligt flygledartorn. Säkerheten har högsta prioritet, och faktum är att modern teknik på flera sätt ökar säkerheten:

• Kamerorna kan registrera förändringar i bilden, vilket gör att faror som exempelvis obehöriga fordon eller främmande föremål på landningsbanan upptäcks lättare. Med kamerorna kan flygledaren också spela in det som sker i luftrummet och kring flygplatsen för att sedan titta på det i efterhand, i händelse av en incident.

• En kamera med automatisk målföljning som kan zooma in ända upp till 36 gånger ersätter en traditionell kikare i ett vanligt flygledartorn.

• En video tracking-funktion detekterar automatiskt inkommande flygplan och markerar dem på skärmen för att flygledaren lättare ska kunna följa dem, även vid dålig sikt.

• Landningsbanans konturer, byggnader och andra objekt på flygplatsen kan markeras på skärmarna så att flygledaren kan se dessa ses även vid dåligt sikt.

• Bilder från zoomkameran, information från radar samt väderinformation presenteras integrerat i den 360-gradersvy som flygledaren kontinuerligt observerar. Denna funktion kan liknas vid den head up-display som finns i exemplevis Gripen och gör att flygledaren inte behöver flytta blick och fokus för att se informationen.
 

Om SESAR

SESAR är ett europeiskt utvecklingsprojekt inom flygtrafikledning. År 2020 är målet att det europeiska luftrummet ska ha:

• tredubblad kapacitet,
• ökad säkerhet med faktor 10,
• minskad miljöpåverkan med 10 procent per flygning,
• minskade flygledningskostnader med 50 procent.

Du hittar rörligt bildmaterial om Remote Tower från Saab för nedladdning här:

http://saab.picsearch.tv/?cat=&q=&bandwidth=high&lmediaid=&order=posted&mediaid=HYr1JkfJxl0S32wkPO7IsA&page=1

http://saab.picsearch.tv/?cat=&q=rot&bandwidth=high&lmediaid=HYr1JkfJxl0S32wkPO7IsA&order=posted&mediaid=qnzYL8If_B8UQzIBAFcHWg&page=1

För ytterligare information, kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.