Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får träningsbeställningar från brittiska försvaret

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tagit emot ytterligare beställningar från det brittiska försvarsdepartementet för att utöka den existerande träningsutrustning som levererats till den brittiska armén, både i Storbritannien och utomlands. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 221 (cirka MGBP 20).

20110331-en-307549-1.jpg

– Vi har uppnått bra resultat i våra projekt och har goda relationer med den brittiska armén. Tack vare detta har vi kunnat säkra kontrakt som omfattar leverans av ytterligare simulatorer för vapen och målsystem under det pågående DFWES-programmet (Direct Fire Weapon Effects Simulator). Dessa ska användas som stöd för den uppdragsspecifika träningen vid träningsanläggningen Salisbury Plain. Det utökade kontraktet inkluderar även utökad utbildningskapacitet gällande C-IED* träning, säger Henrik Höjer, chef Training & Simulation inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

För att ge ytterligare stöd åt de brittiska träningsinsatserna senare under året kommer hela D-TES-systemet (Deployed Tactical Engagement Systems) att skickas till Storbritannien från Kenya och installeras på Salisbury Plain.

– Vår kapacitet för C-IED-utbildning (Counter Improvised Explosive Device – detektion och bekämpning av hemmagjorda bomber)* ökar deltagarnas färdigheter genom förbättrad ledning och realistiska övningar. Vi är stolta över att fortsätta stödja den här uppdragsspecifika utbildningen och bidra till att rädda liv genom vår expertis, fortsätter Henrik Höjer.

Träningen genomförs av utbildningsteam på utpekade platser, till exempel i förläggningar samt vid träningsanläggningar där brittisk militär personal övar inför uppdrag utomlands. Det utökade kontraktet innebär fler träningstillfällen, förbättrad GPS-noggrannhet och ökad kapacitet och räckvidd för videoinspelningar. Dessa förbättringar innebär att trupper och befäl kan få mer noggrann och utförlig feedback rörande sina C-IED-resultat.

* IED (Improvised Explosive Device) är en egenkonstruerade sprängmedel som ofta används av terrorister och gerillastyrkor. C-IED-utbildningen syftar till att lära soldaterna att hitta och oskadliggöra sådana laddningar.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl. 12.30.