Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab genomför transaktioner inom civilflyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB:s dotterbolag Saab Aircraft Leasing (SAL) tillkännager fem affärer med Saab-flygplan till ett sammanlagt värde av cirka MSEK 400 (MUSD 60). Transaktionerna medför en reavinst på cirka MSEK 100, där MSEK 40 kommer att bokföras under fjärde kvartalet 2011 och MSEK 60 under första halvan av 2012.

20111221-sv-432980-1.JPG

Transaktionerna omfattar försäljningen av flygplan från SAL:s europeiska produktportfölj till Rockton Aviation (Sverige), Silver Airways (USA), AeroCentury (USA) och Alandia Air (Finland). Några leveranser gjordes under fjärde kvartalet 2011 och resten kommer att genomföras under första halvan av 2012.

SAL har dessutom tecknat ett avtal med Siam General Aviation Company, Ltd i Thailand om långtidsleasing av ett nyligen levererat flygplan. Det innebär att företaget förfogar över en flotta om tre Saab-flygplan.

– Avsikten att avyttra leasingportföljen har funnits under flera år. Det är ett naturligt steg, och försäljningen av dessa flygplan gör att Saab kan fokusera på kärnverksamheten, säger Michael Magnusson, vd för Saab Aircraft Leasing.

Sammanlagt är det 71 flygbolag i 38 länder världen över som opererar fler än 450 flygplan av typen Saab 340 och Saab 2000.

– Avyttringen av SAL:s flygplansflotta är en försäljning av tillgångar. Saabs affärsområde Support and Services kommer att fortsätta leverera support världen över för hela Saab 340- och Saab 2000-flottan, fortsätter Michael Magnusson, och avslutar:

– Saab ser fortsatta möjligheter att ytterligare utveckla de befintliga flygplanen för nya roller och användningsområden och marknadsför aktivt dessa plattformslösningar till myndigheter och militära kunder. Verksamheten inom den här sektorn kommer även att gynna operatörer som använder flygplanstypen i kommersiellt syfte.

Saab Aircraft Leasing har sitt huvudkontor i Sterling, Virginia, med lokalkontor i Linköping och Tokyo. Efter dessa fem transaktioner förfogar företaget över en flotta om 67 flygplan, där 42 ägs av amerikanska banker och hanteras enligt ett huvudavtal och resten är helägda inom Saab.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Saab Aircraft Leasing:

Michael Magnusson, VD, Saab Aircraft Leasing.

Tel: +1-703-887 3529,

e-mail: michael.magnusson@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december kl. 11.15.

Downloads

Bild
27 februari 2020
20111221-sv-432980-1.JPG