Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab i satsning på högtryck under ytan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab investerar genom sin riskkapitalenhet Saab Ventures i det danska företaget C-leanship. Det öppnar upp en ny marknad för Saabs fjärrstyrda undervattensfarkoster.

Saabs riskkapitalenhet Saab Ventures har gått in som delägare i C-leanship, ett danskt nystartat företag som kommer att erbjuda skrovrengöring till containerfartyg. Rengöringen görs av en fjärrstyrd undervattensfarkost, ROHCV (Remotely Operated Hull Cleaning Vehicle), som utvecklas och tillverkas av Saab Seaeye medan ett amerikanskt bolag utvecklar det högtryckssystem som ska fästas på den fjärrstyrda undervattensfarkosten.

Saab Seaeye är världsledande inom utveckling och tillverkning av elektriska fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV) med verksamhet i Fareham, Storbritannien, och Linköping. Utvecklingen av ROHCV möjliggörs av att militär och civil teknik kombineras till en produkt som inte hade varit möjlig att framställa annars. Farkosten utvecklas i Linköping och utprovas i Motala, men kommer på sikt att tillverkas i Storbritannien.

Stora containerfartyg har problem med påväxt på skrovet, vilket resulterar i ökad bränslekostnad och miljöbelastning. C-leanships mål är att erbjuda skrovrengöring för de största containerfartygen i stora hamnar runt om i världen. ROHCV kommer att kunna rengöra skrov med hjälp av vattenstrålar utan att förstöra båtens bottenfärg, därmed kan rengöring utföras ofta vilket sparar bränsle. ROHCV samlar också in och behandlar avloppsvattnet från reningen så att rengöring kan ske inne i hamnarna. Den kan rengöra ett stort fartyg på bara sex timmar under tiden det ligger inne i hamn för lossning och lastning.