Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab India Technology Centre invigt i Hyderabad i samarbete med Mahindra Satyam

I samarbete med Mahindra Satyam invigde Saab India Technologies Pvt. Ltd. idag Saab India Technology Centre, ett nytt centrum för forskning och utveckling i Hyderabad.

Saab India Technology Centre, SITC, kommer att utgöra en bro mellan Indien och Sverige. Målet med forsknings- och utvecklingscentrumet är att stötta intern verksamhetsförbättring inom Saab, samtidigt som det stöttar Saabs expansion på den indiska marknaden. En första grupp om upp till 100 välutbildade indiska ingenjörer ska vara på plats i slutet av 2012 för att utgöra ryggraden i SITC. Personalstyrkan förväntas sedan öka till minst 300 anställda under de följande tre åren.

SITC kommer att arbeta med forskning och utveckling inom flyg- och försvar samt stadsutveckling, inklusive civil säkerhet. De viktigaste utvecklingsområdena finns inom programvaruutveckling, elektroteknik och maskinteknik. Dessutom planeras det inom SITC för framtida utveckling inom signalbehandling och systemteknik.

– För Saab innebär grundandet av detta forsknings- och utvecklingscentrum en investering i ett hållbart och långsiktigt samarbete med Mahindra Satyam för gemensam utveckling av viktig teknik, inte bara för Indien utan för att stödja en global marknad. Detta centrum är en del av Saabs framtida erbjudande på världsmarknaden, säger Saabs koncernchef och vd Håkan Buskhe vid invigningen av SITC.

– Flyg och försvar är ett stort tillväxtområde för oss, och etableringen av SITC är ett strategiskt steg på vägen till att skapa synergier mellan Mahindra Satyams unika expertis inom uppdragskritiska system, tekniska tjänster, flygsystem och integrering, och Saabs expertis inom bland annat flygindustrin, nätverksbaserat försvar och särskilda IT-system, säger C P Gurnani, vd för Mahindra Satyam.

– SITC är ett bevis på Saabs vilja att investera i Indien och bygga upp ett samarbete som går ut på att skapa en teknologisk grund för Indiens nationella säkerhets- och försvarsbehov. Saab erbjuder ett partnerskap inom teknik- och kunskapsområdet som syftar till att stödja Indiens ambitioner att bli en självständig aktör på försvarsteknikmarknaden, med särskilt fokus på flygteknik, säger Saab India Technologies vd Inderjit Sial.