Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab investerar i ISD Technologies och stärker erbjudandet inom träning och simulering

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB ökar samarbetet med svenska systemutvecklingsföretaget ISD Technologies Int AB och förstärker erbjudandet inom träning och simulering. Saab Ventures investerar MSEK 11 motsvarande drygt 30 procent av bolaget med en långsiktig option på resterande aktier.

Saabs riskkapitalenhet Saab Ventures går in som delägare för att stötta ISD Technologies framtida tillväxt och för att understödja satsningarna inom träning och simulering.

– Träning och simulering är ett kärnområde inom Saab och fortsatt tillväxt är ett av våra strategiska mål. Genom ISD Technologies stärker vi erbjudandet inom bland annat virtuell träning, och får ett produkterbjudande som kompletterar Saabs, säger Tobias Wennberg, Investment Manager på Saab Ventures.

ISD Technologies är en leverantör av taktiska tränings- och simuleringsanläggningar för piloter och flygledare till framförallt FMV. Bolaget fokuserar främst på tränings- och simuleringssystem där olika vapenslag kan träna gemensamt. Under varumärket JFIST finns en färdigutvecklad produktportfölj som fått stort intresse både i Sverige och internationellt.

– Genom Saab får ISD Technologies en stark industriell partner som kommer att kunna marknadsföra våra produkter på en global marknad. Vi ser ett stort behov och en betydande efterfrågan för den typ av system som vi tillsammans nu kan erbjuda, säger Thomas Lindgren, styrelseordförande för ISD Technologies.

Om Saab Ventures

Saab Ventures har två  uppgifter, dels att skapa och initialt driva företag utanför Saabs ordinarie verksamhet, dels att investera i företag som har produkter eller marknader som är intressanta för Saab. Saab Ventures har genomfört 14 spinnoffer och en handfull investeringar. Bland dagens portföljbolag finns Minesto, som utvecklar tidvattenkraftteknik, och C3, som arbetar med 3D-kartering.

Om ISD Technologies

ISD Technologies är ett svenskt systemutvecklingsföretag med fokus på avancerade simulerings- och träningssystem. Den taktiska träningen sker i realtid och ger operatörer och beslutsfattare den utbildning som krävs för att kunna fatta snabba och korrekta beslut i pressade situationer och i krävande miljöer. ISD, med huvudkontor i Täby utanför Stockholm, har över 30 års erfarenhet från att utveckla liknande system och bolaget baserar alla produkter på sin egenutvecklade modulära produktplattform.

För ytterligare information, kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Thomas Lindgren, styrelseordförande ISD Technologies,

+46 70-591 30 56,  

thomas.lindgren@isd.se

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.