Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab satsar på kompetensutveckling i nybildad Academy

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab bildar en egen Academy i syfte att än mer fokusera på kompetensutveckling av den egna personalen. Verksamheten kommer att ledas av Mikael Grodzinsky, vilken samtidigt lämnar sin befattning som personaldirektör i Saabs koncernledning under hösten.

Saab är verksamt på en hårt konkurrensutsatt marknad världen over. Välutbildad personal med rätt kompetens är en framgångsfaktor. Syftet med Saabs nya Academy är att säkerställa att nödvändiga kompetenser finns för att kunna uppnå affärsmålen.

- Saab har ambitiösa tillväxtmål och för att lyckas måste ökade insatser ske på kompetensområdet. Academy är viktig för oss och jag har därför utsett Mikael Grodzinsky att bli dess chef och han kommer att rapportera direkt till mig, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

En rekryteringsprocess för att tillsätta en ny personaldirektör har inletts. Under tiden är Mikael Grodzinsky fortsatt verksam som personaldirektör och medlem av Saabs koncernledning.