Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab stärker sitt erbjudande inom virtuell träning och simulering genom förvärv i Tjeckien

Saab förvärvar tillgångar från det tjeckiska företaget E-COM med huvudsaklig verksamhet inom utveckling och produktion av virtuella simulatorer. Förvärvet stärker Saabs produktportfölj inom träning och simulering med ett antal nya förmågor och tjänster inom det virtuella området.

20110207-sv-297389-1.jpg

Saab är ett ledande företag inom träning och simulering. Förvärvet av tillgångar i E-COM stärker Saabs erbjudande inom virtuell simulering och gör det möjligt för Saab att erbjuda sina kunder en mer komplett produktportfölj inom träning och simulering. Träning och simulering är ett kärnområde inom Saab med en stark position på marknaden, framförallt i Europa.

– E-COM har en stark produktportfölj och kunnande inom virtuell träning och har på kort tid positionerat sig på den internationella marknaden. Genom att kombinera våra produktportföljer får Saab en ännu starkare position och breddar ett redan konkurrenskraftigt erbjudande inom träning och simulering, säger Henrik Höjer, chef för Training & Simulation inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

– Saab och E-COM har stora teknologiska synergier och Saab har de försäljnings- och marknadsföringsresurser som krävs på den här konkurrensintensiva marknaden. Jag är säker på att Saab och E-COM tillsammans är en framgångsrik kombination som garanterar både kvalitet och långsiktig stabilitet, säger Ivan Jandl, VD för E-COM. 

E-COM tillhandahåller produkter och system inom virtuell träning och simulering. E-COM har levererat flera olika simulatorer till den tjeckiska armén och har också en internationell närvaro med export till bland annat USA, Tyskland, Förenade Arabemiraten och Singapore. E-COM har cirka 120 anställda.

E-COM fortsätter att existera som företag efter förvärvet och kommer att, i det mindre formatet, fortsätta att driva delar av sin nuvarande verksamhet i nära samarbete med Saab.

Förvärvet stärker också Saabs position i Tjeckien genom en ökad närvaro och ökad medvetenhet om varumärket på den tjeckiska marknaden. Saab driver flera viktiga projekt i Tjeckien, relaterade både till militär och civil säkerhet. Landet är en viktig marknad för Saab och betraktas också som en bas för att i framtiden kunna utvidga verksamheten till närliggande central- och östeuropeiska länder.

Förvärvet av tillgångar från E-COM förväntas inte innebära någon materiell effekt på Saabs totala finansiella resultat för 2011.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.