Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal med FMV om flygstridsledningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har erhållit en beställning från FMV (Försvarets Materielverk). Ordersumman är MSEK 146 och arbetet kommer att utföras under 2012.

Beställningen inkluderar att upprätthålla och utveckla flygstridsledningssystem.