Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal med FMV om helhetsåtagande för support och underhåll av Helikopter 15

Saab har tecknat ett nytt avtal med Försvarets materielverk, FMV, om support och underhåll av Helikopter 15 (Agusta 109 LUHS) som opereras av svenska Försvarsmakten. Avtalet, inklusive optioner, har ett potentiellt ordervärde på cirka MSEK 900 över 10 år. Inom ramen för avtalet kommer en första orderingång på MSEK 350 att registreras.

20110505-sv-340991-1.jpg

Avtalet gäller under en period på 6 år med början 2012 och med option på 2 år och därefter ytterligare 2 år. Det inkluderar bland annat följande:

  • Support och underhåll av samtliga 20 helikoptrar inklusive materiel och teknisk personal.
  • Baspersonal i form av ledning, planering och administration.
  • Logistik- och materielförsörjning.
  • Avropstjänster i form av ytterligare teknisk personal.

Avtalet vinner laga kraft efter en 10 dagars överklagansperiod.

– Med det här kontraktet befäster vi vårt tidigare både långvariga och goda samarbete med Försvarets materielverk och Försvarsmakten kring helikopterverksamheten. För Saab innebär det en förstärkning av vår kärnverksamhet, säger Lars-Erik Wige chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Åtagandet är ett led i den strategiska utvecklingen inom Saab mot en bredare helikopterverksamhet både civilt och militärt.

– För Saab innebär helhetsåtagandet kring Helikopter 15 ett betydelsefullt och mycket viktigt steg för att driva utvecklingen vidare inom området, säger Torsten Öhman, chef för division Customer Alliance Solutions och ansvarig för helikopterverksamheten inom affärsområde Support and Services.

För närvarande opererar Helikopter 15 från två baser i Sverige; Linköping och Ronneby. Huvudbas för underhåll, inspektioner och reparationer är Linköping och därmed kommer också huvuddelen av Saabs resurser för support och underhåll att placeras där inklusive tekniker, mekaniker och baspersonal. Även basen i Ronneby kommer att ha kapacitet för flygning och begränsat underhåll, inspektioner och felsökning.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com


Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj kl. 08.30.

Downloads

PDF
27 februari 2020
Bild
27 februari 2020
20110505-sv-340991-1.jpg