Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal om ytterligare leveranser av komponenter till Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat avtal gällande ytterligare leveranser av komponenter till vapensystemet Carl-Gustaf. Ordersumman uppgår till MSEK 105 och leveranser kommer att äga rum under 2012.

Carl-Gustaf systemet har en lång och framgångsrik historia, och är fortfarande ett mycket modernt och effektivt vapensystem för markunderstöd.

– Det är väldigt positivt och bevisar ytterligare Carl-Gustaf systemets kapacitet, ett system som fram till nu har exporterats till fler än 40 kunder över hela världen, säger Tomas Samuelsson Senior Vice President and chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Systemet har moderniserats efter hand och anpassats till de senaste kraven. Med Carl-Gustaf M3-versionen kan Saab erbjuda toppmodern kapacitet för krävande kunder som vill satsa på framtiden.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.