Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tecknar tilläggsavtal gällande ambulansflyg

Inom ramen för det 8-åriga avtal som trädde i kraft med Scandinavian Air Ambulance Holding AB (SAAH) tidigare i år har nu ett första tilläggsavtal tecknats. Ordervärdet är på MSEK 25 och gäller en utökning av teknik- och underhållstjänster.

20110506-en-341302-1.jpg

Avtalet är en utökning av de teknik- och underhållstjänster som Saab redan levererar till ambulansflygföretaget SAAH på flera platser runtom i landet. Utökningen innebär att Saab nu också kommer att stödja ambulanshelikopterverksamheten i Gällivare och i Finland.

- Vårt goda och långsiktiga samarbete förstärks nu ytterligare, säger Torsten Öhman, chef för Division Customer Alliance Solutions och ansvarig för verksamheten inom affärsområde Support and Services på Saab.

Scandinavian Air Ambulance utför idag sina uppdrag med en flotta på 8 flygplan och 7 helikoptrar. Till sina kunder räknar bolaget bland annat en rad svenska landsting och kommuner där merparten av kontrakten baseras på långsiktiga avtal. Ambulanshelikoptrar kan också användas för uppdrag inom Search and Rescue (SAR), till exempel vid flyg-, sjö- and bergsräddningsuppdrag. För mer information besök http://www.saabgroup.com/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2011---3/Saabs-avtal-gallande-teknik--och-underhallsverksamhet-for-ambulansflyg-trader-i-kraft/