Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab undertecknar Multi-Currency Revolving kreditfacilitet på 4 miljarder SEK

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB har tecknat en 5-årig Multi-Currency revolving kreditfacilitet på 4 miljarder kronor. Detta görs i syfte att refinansiera det befintliga avtalet som förfaller 2012.

Villkoren återspeglar Saabs starka finansiella position och innehåller inga finansiella åtaganden, s.k. covenants. Kreditmarginalen uppgår till 0,65 procentenheter med en löftesprovision på 35 procent av kreditmarginalen.

Avtalet har arrangerats av Saab och undertecknats av sammanlagt åtta banker, med ett åtagande på 500 miljoner kronor vardera. Detta fortsätter att stärka Saabs finansiella flexibilitet i enlighet med vår strategi.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations, +46 (0)8 463 01 48

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23  mars kl. 14.00.