Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs avtal gällande teknik- och underhållsverksamhet för ambulansflyg träder i kraft

Igår trädde det avtal i kraft som försvars- och säkerhetsföretaget Saab i december 2010 tecknade med Scandinavian Air Ambulance Holding AB (SAA). Samtidigt mottogs även inom ramen för detta 8-åriga avtal en beställning på MSEK 225.

20110302-sv-302137-1.JPG

Avtalet som tecknades i slutet av förra året innebär att Saab övertar ansvaret för SAA’s personal och verksamhet som är knuten till teknik och underhåll av deras helikoptrar och flygplan. Avtalet beräknas från och med i år att ge en årlig omsättning på cirka MSEK 50 under avtalsperioden.

Scandinavian Air Ambulance utför idag sina uppdrag med en flotta på 8 flygplan och 7 helikoptrar. Till sina kunder räknar bolaget bland annat en rad svenska landsting och kommuner där merparten av kontrakten baseras på långsiktiga avtal. Ambulanshelikoptrar kan också användas för uppdrag inom Search and Rescue (SAR), till exempel vid flyg-, sjö- and bergsräddningsuppdrag.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars kl. 14.00.