Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs chefsjurist slutar för nytt jobb

Anne Gynnerstedt, chefsjurist i försvars- och säkerhetsföretaget Saab, kommer att lämna sin anställning vid Saab under senhösten 2011.

Saab AB:s chefsjurist och koncernledningsmedlem Anne Gynnerstedt har tagit beslutet att under senhösten 2011 avsluta sin anställning vid Saab. Anledningen till detta är att hon kommer att anta en ny anställning som chefsjurist i Vattenfall AB.

Anne Gynnerstedt anställdes av Saab under 2004 och har utöver ovan nämnda befattningar även varit sekreterare i styrelsen för Saab AB.

- Anne Gynnerstedt är en mycket kompetent chefsjurist. Att hon efter sju år på Saab nu vill gå vidare och söka nya utmaningar är helt naturligt. Jag kan verkligen gratulera Vattenfall, säger Håkan Buskhe, vd för Saab.

Arbetet med att utse en ny chefsjurist till Saab har påbörjats.