Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs finansdirektör lämnar sin tjänst

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs finansdirektör Lars Granlöf lämnar sin tjänst i februari 2012.

Lars Granlöf har varit finansdirektör på Saab sedan juni 2007 och är medlem i företagets koncernledning.

– Lars Granlöfs kompetens har varit en stor tillgång för Saab och han har varit en drivande kraft bakom bolagets utveckling. Jag vill tacka honom för hans insatser i Saab och önska honom lycka till när han går vidare, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef, Saab AB.

– Det har varit en spännande och utvecklande tid på Saab, men nu är det tid att fundera på nya utmaningar, säger Lars Granlöf, avgående finansdirektör, Saab AB.

Rekryteringen av en ny finansdirektör har inletts.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december kl. 09.40.