Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs försäljning av aktier i C3 Technologies slutförd

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB har slutfört avyttringen av aktierna i 3D-karteringsföretaget C3 Technologies som meddelades den 14 juli 2011. Köpeskillingen uppgår till cirka MSEK 1 009 och kommer att generera en realisationsvinst motsvarande MSEK 906.

Samtliga villkor har uppfyllts i samband med transaktionen.