Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs internutredning gällande konsultavtal i Sydafrika klar

Saab beslöt efter uppgifter i media att utreda omständigheterna kring ett tidigare för Saab okänt avtal med en sydafrikansk konsult.

Saab har nu genomfört en granskning av avtalet och de ekonomiska transaktionerna i bolaget Sanip Pty Ltd under den aktuella perioden.

Vid granskningen har vi funnit att cirka 24 miljoner rand har betalats från BAE Systems till Sanip. Dessa pengar har sedan med kort varsel överförts till den sydafrikanske konsulten.

– Dessa transaktioner har aldrig redovisats i bokföringen, säger Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe, och fortsätter:

– En person anställd av BAE Systems har utan Saabs vetskap skrivit på ett för oss okänt avtal, skrivit på för oss tills nu okända banktransaktioner och dessutom skrivit på av revisorer granskat och uppenbart felaktigt årsbokslut för 2003 .

Utredningen och det material som samlats in har överlämnats till advokat Tomas Nilsson, som ombetts yttra sig över om utredningsmaterialet enligt hans uppfattning stödjer Saabs slutsatser. Allt utredningsmaterial har överlämnats till överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption. Saab kommer att helt och fullt stå till överåklagarens förfogande i detta ärende om sådant behov uppstår.

– Saab har en nolltoleranspolicy mot oegentligheter. Denna internutredning och transparensen i den visar att vi menar allvar, säger Håkan Buskhe.

Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe finns tillgänglig för kommentarer per telefon kl. 13:30 – 15.00. För att boka tid, kontakta pressekreterare Erik Magni på tel: 0734-18 72 01.

Sammandrag av Saabs interna utredning samt advokat Tomas Nilssons utlåtande finns tillgängliga på www.saabgroup.com.

För ytterligare information, kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.