Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Saab AB till säkring av bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterade aktieprogram

Årsstämman 2011 i Saab AB (Saab) beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i syfte att säkra bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterade aktieprogram. Saab meddelar att bolagets styrelse idag har beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Årsstämman 2011 i Saab AB (Saab) beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i syfte att säkra bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterade aktieprogram. Saab meddelar att bolagets styrelse idag har beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärv skall kunna ske från och med 20 juli 2011 till och med nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Saab äger per den 31 maj 2011 4 182 410 egna aktier av serie B. Totala antalet aktier utgivna av Saab är för närvarande 109 150 344 och högsta antal aktier som nu avses återköpas uppgår till 1 340 000 aktier av serie B.