Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Första beställningen på Saabs Head-Up Display-system

Försvars- och säkerhetsföretaget har fått den första beställningen på HUD-systemet (Head Up Display). Slutkunden inom Army Aviation i USA var imponerad av resultaten från flygutvärderingar med systemet installerat på helikoptern Blackhawk. 

20121031-en-1156414-1.JPG

Saab säkrade beställningen tillsammans med BAE Systems Inc, som Saab samarbetar med i Nordamerika gentemot U.S. Army Night Vision and Electronic Sensor Directorate (NVEDS). Nu fortsätter slutanvändaren testflygningarna av systemet med Blackhawk och andra helikoptertyper. Målet är att öka säkerheten vid flygning på låg höjd och vid landning vid dålig sikt ('degraded visual environment', DVE).

Banbrytande

– Saab är i framkant marknadsmässigt med HUD, som är en banbrytande produkt, säger Thomas Mörth från Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

– Även om beställningsvärdet är relativt lågt innebär detta ett viktigt steg för Saab”, fortsätter Wes Walters, chef för marknadsavdelningen på Saab North America. ”Att ha ytterligare en ny och innovationsrik produkt på marknaden är ett stort steg, och det faktum att det är i just i USA produkten lanserats är betydelsefullt.

Ökad säkerhet

Saabs HUD är en avancerad, lättviktig och integrerad siktlinjesindikator som monteras i ögonhöjd (därför benämns den head up display). Systemets skärpa och höga optiska kvalitet ger användaren tydlig och klar flyginformation och en bra överblick över situationen. Att displayen är i ögonhöjd innebär att användaren kan läsa informationen på skärmen utan att behöva fokusera om blicken, vilket bidrar till att öka säkerheten under alla flygfaser. Detta gör att systemet kan användas vid dålig sikt, exempelvis vid hårt väder eller vid bränder

Nu håller Saab på att vidareutveckla HUD-systemet så att det kan integreras med existerande och framtida så kallade enhanced flight vision-system (EFYS-system). Systemet är utformat för att öka flygsäkerheten i helikoptrar och mindre flygplan för användare inom exempelvis polisen, brandkåren och kustbevakningen. Saabs affärsområde Electronic Defence Systems har gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av HUD och andra optiska system, till exempel siktessystemet HeliTOW.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.