Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Gripen är det optimala valet för Schweiz

I en presskonferens i dag bekräftade återigen den schweiziska försvarsministern Ueli Maurer att Gripen E/F är den optimala lösningen för Schweiz.

Efter att en tidig utvärderingsrapport nått media kallade den schweiziska försvarsministern Ueli Maruer till en presskonferens (http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/news/news_detail.43408.nsb.html) för att kommentera ryktena om att Gripen inte möter kraven från det schweiziska flygvapnet. I dag bekräftade schweiziska försvarsmyndigheter återigen att Gripen är den optimala lösningen för Schweiz.

Den 30 november 2011 valde Schweiz Gripen E/F för att ersätta deras nuvarande F-5-flygplan. Saab och Sverige förhandlar nu med Schweiz gällande upphandlingen av Gripen E/F.

Saab är övertygade om att Gripen möter Schweiz behov. Det är ett stridsflygsystem som levererar önskad förmåga till en fördelaktig kostnad och som dessutom har en långsiktig utvecklingsplan. Saab kommer att leverera ett omfattande industrisamarbete med positiva effekter för Schweiz. Köpet av Gripen kommer ytterligare att stärka samarbetet mellan Schweiz och Sverige.

Gripen, i operativ tjänst i fem länders flygvapen, är ett modernt stridsflygsystem med multiroll-förmåga. Det betyder att Gripen kan utföra en rad uppdrag för jakt, attack och spaning med moderna vapen och sensorer. Gripen har varit del av Natos QRA-organisation (Quick Reaction Alert, det vill säga beredskap för att mycket snabbt vara i luften) sedan 2005. Gripen har deltagit i flera internationella övningar (inklusive två Red Flag-övningar i USA) med mycket gott resultat.

Nästan 2000 flygtimmar över Libyen, där Gripen levererade nära 40 procent av det totala spaningsbehovet i den Nato-ledda insatsen Operation Unified Protector, visar att Gripen är ett mycket kompetent stridsflygsystem.

Saab har varit en ledande teknologigenerator inom försvar och säkerhet under 75 års tid, med systemintegration som en kärmkompetens. I dag har Saab verksamhet i mer än 30 länder och kunder i mer än hundra. Saab rapporterade en försäljning på cirka 23,4 miljarder kronor och en rörelsemarginal om 12,5 procent för helåret 2011.

För mer information, vänligen kontakta:
Saabs pressavdelning, +46 734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.