Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Marknadsfokus driver förändringar i Saabs koncernledning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab stärker verksamheten på den amerikanska kontinenten genom att etablera marknadsområde Saab Americas. Verksamheten kommer att ledas av Jonas Hjelm, som samtidigt lämnar sin befattning som marknadsdirektör i Saabs koncernledning den 1 januari 2013.

För att skapa lönsam och långsiktig tillväxt har Saab satt tydligt fokus på att öka den internationella närvaron och försäljningen utanför Sverige. Expansionen ska ske på marknader med stark efterfrågan och med rätt förutsättningar för lönsam tillväxt.

Den framgångsrika etableringen av Saab North America tidigare i år utökas därför nu till att även omfatta regionen Sydamerika. Tillsammans bildar regionerna Saab Americas, med huvudkontor i Washington DC, USA.

– Nu bygger vi vidare på framgången i Nordamerika och genom etableringen av Saab Americas befäster vi Saabs närvaro på hela den amerikanska kontinenten. Samtidigt kan jag meddela att vi har utsett Jonas Hjelm till att leda verksamheten, säger Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe.

Förändringarna träder i kraft 1 januari 2013. Fram till dess är Jonas Hjelm fortsatt verksam som marknadsdirektör och medlem i Saabs koncernledning. I dagsläget är det inte klart med ersättare.

Saab finns med omkring 13 000 medarbetare i cirka 30 länder och bolagets lösningar, produkter och tjänster säljs till fler än 100 länder.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni kl. 10.00 (CET).