Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Milstolpe för Saab-koordinerade europeiska säkerhetsprojektet IMSK

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab är samordnare för ett av de största forsknings- och utvecklingsprojekten inom EU:s 7th Framework Programme: Integrated Mobile Security Kit (IMSK). Projektgruppen har utvecklat en fullständig, portabel säkerhetslösning för Olympiska spel, EU-toppmöten och andra större arrangemang som kräver tillfälligt ökad säkerhet.

20120921-en-1120808-1.JPG

Portabel säkerhetslösning
Projektet som startade 2009 och ska levereras 2013 har nu passerat en viktig milstolpe. För att demonstrera säkerhetslösningen simulerades ett EU-toppmöte under en fältövning vid Hylands House, Chelmsford utanför London i Storbritannien den 20 september. Vid övningen demonstrerades ett integrerat säkerhetskoncept, som bland annat innefattar ny sensorteknologi. Dessutom visade övningen att lösningen ger en effektiv översikt över säkerhetssituationen vid arrangemanget. Demonstrationerna vid övningen visade teknikområden som exempelvis 3D-baserad ansiktsigenkänning, kemikaliedetektion, radarsensorer, spårning och informationsfusion.

Framgångsrikt samarbete
IMSK har varit ett framgångsrikt samarbete mellan 26 organisationer från större och mindre industriföretag, offentlig sektor och universitet från nio EU-länder.  

Följande Saabprodukter ingår i projektet:

  • Områdesbevakningssystemet ’Networked Intelligent Video Surveillance’ (NIVS).
  • Trafikledningssystemet SIRS.
  • Integrationsplattformen WISE Connectivity, programvara som möjliggör kommunikation mellan olika system.

Dessutom visades ledningssystemet för säkerhetslösningar SAFE vid en utställning i samband med demonstrationsövningen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,

+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.