Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Premiär för Neuron

Neuron, den europeiska UAV demonstratorn, visades igår för första gången upp för representanter från de sex länder som deltar i samarbetet. Nu återstår en del markprover innan första flygning, som är beräknad till mitten av 2012.

20120120-sv-441223-1.jpg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab, som deltar med drygt 20% i demonstratorn, lämnade i början på förra året över själva flygplansskrovet som tillverkats av Saab i Linköping. Det levererades till franska Dassault som i Istres i södra Frankrike monterade ihop den obemannade flygfarkosten. Vingarna kom från Spanien, stjärtpartiet från Grekland, lastdörrarna från Italien och Schweiz bidrog med övriga strukturdelar.

Ceremonin igår i Istres är starten för ett omfattande utprovningsarbete. Innan flygutprovningen inleds i Istres kommer motorprover att utföras och alla system testas på marken. I ett senare skede kommer flygutprovning också att ske i Sverige.

Neuron är en så kallad UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle och byggs med stealth-teknik för att var svårupptäckt av radar. Det är en demonstrator och kommer bara att produceras i ett enda exemplar med syfte att utveckla spetskompetenser inom avancerad flygteknik. Saab har arbetat med Neuron inom områden som aerodynamik, avionik, stealth, bränslesystem, flygutprovning samt konstruktion och produktion av flygplansskrovet.

Förutom de rent flyg- och systemtekniska erfarenheterna har Neuronsamarbetet också bidragit till Saabs kunnande inom andra områden. Till exempel förbättrad och mer kostnadseffektiv utvecklings- och produktionsmetodik för att med kortare ledtider kunna utveckla avancerade produkter i korta serier. Denna kunskap kommer redan till direkt nytta i vidareutvecklingen av bl.a Gripenprogrammet. Deltagandet i Neuron har också stärkt Saabs ställning bland övriga flygindustrier i Europa och gett värdefull erfarenhet i hur man leder och driver stora projekt där industrier och myndigheter från många olika nationer är inblandade.

Bilder från evenemanget finnas att hämta på:

http://www.saabgroup.com/About-Saab/Newsroom/Image-bank/

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Downloads

Bild
18 september 2020
20120120-sv-441223-1.jpg