Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på uppgradering av marint stridsledningssystem till Thailand

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från thailändska marinen avseende uppgradering av stridsledningssystemet till hangarfartyget H.T.M.S. Chakri Naruebet. Orderbeloppet är totalt 180 miljoner kronor.

Beställningen omfattar uppgradering av fartyget med senaste generationens strids-ledningssystem, 9LV Mk4. Saab levererar även datalänksutrustning till fartyget vilket möjliggör kommunikation mellan fartyget och Thailands befintliga Gripen-flygplan och Saab 340 AEW, som är utrustat med det luftburna radarsystemet Erieye.

- Saab stärker ytterligare sin position som leverantör till den thailändska marinen genom uppgraderingen av stridsledningssystemet på marinens flaggskepp. Saab finns nu på marinens tre viktigaste fartyg och med kopplingen till det thailändska flygvapnets Gripen och Erieye kan förmågor och resurser användas effektivare, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Saab är huvudleverantör till thailändska marinen och åtagandet innebär förutom leverans av egna system även upphandling av tredjepartssystem samt ansvar för integration av alla befintliga och nya system.

- Detta är det andra 9LV Mk4 kontraktet som tecknas mellan den thailändska marinen och Saab. Det förstärker ytterligare Saabs position i landet, vilket vi är stolta och glada över, säger Gunilla Fransson.

Kontraktet berör främst affärsområdet Security and Defence Solutions som leverantör av stridsledningssystemen. Affärsområdet Electronic Defence Systems levererar spaningsradarsystemet Sea Giraffe AMB samt datalänksutrustning för kommunikation med Gripen och Erieye AEW.

Kontraktet löper mellan 2012 och 2015.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april kl. 14.15.

Downloads

PDF
27 februari 2020