Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på siktes- och eldledningssystem från BAE Systems i Örnsköldsvik

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på siktes- och eldledningssystemet UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft Sight) från BAE Systems i Örnsköldsvik. Ordervärdet är 110 miljoner kronor.

Avtalet omfattar nya siktessystem, inklusive ’virtual image displays’, samt uppgradering och modifiering av de befintliga systemen på stridsfordon CV9030N för norska armén.

– Affären bekräftar att vi är en ledande leverantör av siktes- och eldledningssystem för stridsfordon och stridsvagnar. Vi är stolta över vårt samarbete och goda relationer med BAE Systems och ser fram emot att ytterligare utveckla vår samlade erbjudande, säger Gunilla Fransson, chef för affärsområde Security and Defence Solutions.

Utveckling och produktion kommer att ske i Järfälla. Leveranser kommer att ske under två år från augusti 2012.

UTAAS (Universal Tank and Anti Aircraft System) är ett modulärt uppbyggt integrerat sikte- och eldledningssystem för stridsfordon och stridsvagnar.

UTAAS bygger på principen ”oberoende siktlinje”. Skytten kan sikta på målet oberoende av fordonets rörelser samtidigt som eldledningssystemet automatiskt riktar in kanonen. Det betyder att bekämpningen kan startas snabbare än vid traditionell målinmätning, vilket är en avgörande fördel i de flesta stridssituationer.

’Virtual Image Display’ (VID) är en kompakt och tålig display som har flera användningsområden, bland annat i stridsfordon och helikoptrar. VID är uppbyggd kring en mikrodisplay och förstorande optik som skapar en virtuell bild.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni kl. 13.30.