Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förvärvar Täby Displayteknik AB

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab förvärvar 100 procent av aktierna i Täby Displayteknik AB, ett dotterbolag till ISD Technologies AB. Saab äger sedan tidigare 30 procent av ISD Technologies AB.

20120612-sv-506408-1.JPG

Täby Displayteknik AB har tolv anställda och utvecklar simulatorlösningar och har bland annat tagit fram produkten Joint Fires Synthetic Training (JFIST®) för virtuell samövning av olika vapensystem som används av flyg, marin och arméstyrkor.

“Med detta förvärv når Saab snabbt ut på marknaden och vi kan etablera oss som som en leverantör av träningslösningar för ’Joint Fires’. Givet produktens komplexitet är ett stort och väletablerat företag som Saab bättre rustat att sälja den på en global marknad och att upprätthålla långa kundrelationer för uppgradering och support,” säger Henrik Höjer, chef för Training & Simulation inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Förvärvet är ett led i Saabs tillväxtstrategi inom det virtuella träningsområdet och kompletterar förra årets förvärv av E-COM i Tjeckien, ett bolag som bland annat tillhandhåller delsystem för virtuell träning av ’Joint Fires’. Det virtuella träningsområdet kompletterar Saabs erbjudande och är ytterligare ett steg mot att bli en övergripande leverantör av övningssystem.

”Vi kompletterar vår portfölj med en produkt som gör att vi kan erbjuda marknaden ett mer komplett virtuellt träningserbjudande. Vårt mål är att kunna erbjuda våra kunder allt från verklighetstrogen träning till avancerad virtuell träning för alla vapenslag. Vi ser ett stort intresse hos våra kunder.” säger Henrik Höjer.

Förvärvet har ingen påverkan på förväntat resultat för Saab AB år 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.