Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar nästa generations träningssystem till den amerikanska arméns stridsfordon

Saab har tecknat ett kontrakt för nästa generation av laserbaserade träningssystem till den amerikanska arméns stridsfordon. Ordervärdet uppgår till 116 miljoner kronor (17.2 miljoner USD).

Kontraktet är ett så kallat ID/IQ kontrakt (indefinite delivery/indefinite quantity) som består av den här ordern samt optioner över fem år till ett potentiellt värde av 600 miljoner kronor (90 miljoner USD). 

Saabs träningssystem valdes ut efter en omfattande fältutvärdering. CVTESS (Combat Vehicle Tactical Engagement Simulation System) är ett träningssystem som är enkelt att montera och sköta. CVTESS ger en precis laserbaserad simulering av stridsfordonets beväpning och kommer inledningsvis att användas på alla versioner av stridsvagnen M-1 Abrams och stridsfordonet M-2 Bradley.

De första lasersimulatorerna till stridsvagnen Abrams och stridsfordonet Bradley (BFV) levererades av Saab redan 1988 för montering på olika testriggar när fordonen introducerades. Saab har levererat och skött underhållet för fler än 3 000 skjutsimulatorer med hög precision till dessa fordon sedan 1995. Det nya CTVESS (Combat Vehicle Tactical Engagement Simulator System) kommer att ersätta huvuddelen av de simulatorer som fortfarande är i drift efter 15 år.

Saab Training USA, med huvudkontor i Orlando, Florida, har försett den amerikanska försvarsmakten och territorialförsvaret med skarpskjutningsbanor och militära träningsprodukter i mer än 30 år. Lars Borgwing, President för Saab Training USA, menar att den nya generationens simulatorer är konstruerade för att direkt fungera tillsammans med de moderna instrumenterade träningsanläggningarna.

- Vi håller för närvarande på att installera instrumenterade träningssystem vid arméns övningsplatser, säger Lars Borgwing. Det här systemet kommer omedelbart att öka realismen i träningen för de mekaniserade trupperna när armén övergår till samordnade markoperationer (Unified Land Operations).

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab Press Centre, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

John Belanger,Vice President Communications, Saab North America, Inc.
Tel. +46 734 183 101

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari kl. 10:00.