Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säkrar sjöfarten i Nederländernas floder och kanaler

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från den holländska myndigheten Rijkswaterstaat avseende leverans av det automatiska identifikationssystemet AIS. Ett system som ökar sjöfartssäkerheten i Nederländernas floder och kanaler.

Kontraktet innebär att Saab ska leverera den kompletta tekniska systemlösningen inom det Nederländska projektet DIAMONIS (Dutch Inland AIS Monitoring System). Saab har etablerat ett samarbete med det lokala företaget Tein Telecom som ska svara för lokalt projektgenomförande, 24/7 support med mera. Leveransen omfattar cirka 40 AIS basstationer, en nätverkslösning och ett webbaserat presentationssystem.

Det automatiska identifikationssystemet, AIS, sänder regelbundet ut information om ett fartygs position, fart, kurs med mera till andra fartyg och ledningscentraler. Fartygen är utrustade med en transponder som över VHF-radio automatiskt sänder uppdaterad information med vissa intervall. Systemet ökar säkerheten genom att fartyg i god tid får reda på hur andra fartyg agerar så att man kan upptäcka eventuella kollisionsrisker.

- Saab är marknadsledande inom AIS-domänen och systemet kommer att öka säkerheten signifikant i Nederländernas mycket omfattande flod- och kanalsystem. Rijkswaterstaat är en kompetent myndighet som producerat en detaljerad specifikation för projektet, vilket innebär att vår väletablerade systemlösning kommer att vässas ytterligare vad gäller såväl funktionalitet som prestanda”, säger Lars Bergholtz, chef för Saab TransponderTech AB.

Kontraktet är på drygt 20 MSEK och innehåller också ett antal framtida optioner, exempelvis vid en eventuell expansion av systemet. Implementationen för DIAMONIS sträcker sig över 18 månader.

Saab TransponderTech har under mer än 10 års tid levererat AIS-baserade produkter och system till världsmarknaden och erbjuder också avancerade multi-sensor systemlösningar inom VTS och kustövervakning med den egenutvecklade plattformen ”CoastWatch”. Läs mer här: http://www.saabgroup.com/en/Civil-security/Maritime-Transportation-and-Port-Security/

For further information, please contact:
Saab Press Centre, +46 734 180 018, presscentre@saabgroup.com 

www.saabgroup.com

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.