Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab stödjer Marinmuseums ubåtshall för HMS Neptun och HMS Hajen

Marinmuseum i Karlskrona får ytterligare stöd för sin ubåtshall när Försvars- och säkerhetsföretaget Saab sponsrar museet med 2,5 miljoner. Den nya ubåtshallen som beräknas öppna till sommaren 2014 kommer bland annat erbjuda besökare ombordstigning på HMS Neptun, en intakt svensk ubåt från kalla kriget.

20121123-sv-1179766-1.JPG

– Det här är jättegoda nyheter för oss och vi hoppas att den här sortens samarbeten mellan näringsliv och museer ska bli ännu vanligare i framtiden. Med Saabs stöd får vi möjlighet att göra museumbesöket än mer attraktivt, säger Robert Olsson, chef för Statens Maritima Museer, den statliga myndighet där Marinmuseum tillsammans med Vasamuseet och Sjöhistoriska Museet i Stockholm ingår.

Sponsringen från Saab ska stödja ubåtshallen på Marinmuseum som kommer att öppna lagom till sommaren 2014, och visa upp de två svenska ubåtarna HMS Neptun och dykbåten Hajen.

– Att Saab, ett svenskt teknikföretag i världsklass och en betydelsefull utvecklare av system för marina miljöer, väljer att stödja oss känns extra spännande. Det passar ihop med vårt eget tänk kring ubåtshallen som ska innehålla moderna och högteknologiska lösningar, säger Marinmuseums chef Richard Bauer.

– Förutom att samarbetet med Marinmuseum i Karlskrona värnar om Saabs arv inom Sveriges industrihistoria, så ser vi att ubåtshallen kan skapa teknikintresse och locka till innovationslust vilket är drivkraften bakom Saabs framgångar, säger Gunilla Fransson, chef för affärsområdet Security and Defence Solutions. En verksamhet som utvecklar avancerade ledningssystem och lösningar för flygtrafikledning, sjöfartleding och kommunikation samt träning och simulering.

Saab har en stark position på den marina marknaden och etablerade 2007 ett kontor i Karlskrona för att stödja den svenska marinens verksamhet. Idag har kontoret utökats till 20 personer och samtliga affärsområden inom Saab som är etablerade inom den marina domänen finns representerade. Karskrona har kommit att bli Saabs knutpunkt för den marina marknadens stöd och support. 

I ubåtshallen som är världsunik kommer besökarna att kunna gå ombord på HMS Neptun, en intakt svensk ubåt från kalla kriget, och ta del av en miljö som tidigare varit stängd och förbjuden. Alldeles intill ska dykbåten Hajen 1 vara placerad, Hajen är Svenska flottans allra första ubåt från 1904. En klenod som byggdes för att sättas in i det förväntade kriget mot Norge.

Andra som sponsrar Marinmuseums ubåtshall är bland annat Karlskrona entreprenören Mikael Blomqvists företag Michano AB, Kockums, Stena Line och Wallenbergstiftelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.