Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tecknar kontraktsförlängning med Airbus

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat en kontraktsförlängning med Airbus för skevroder till A320-serien under programmets livslängd. Baserat på den aktuella Airbus-orderstocken för A320-serien värderas det inledande kontraktet till 701 MSEK. Ytterligare Airbus-försäljning kommer att leda till fler beställningar och ökat sammanlagt kontraktsvärde.

20120411-en-478139-1.JPG

Saab har levererat skevroder till vingarna på flygplanen i Airbus A320-serien sedan 2000. Företaget har arbetat hårt med att minska produktionskostnaderna genom nyskapande konstruktions- och tillverkningsprocesser för kompositskevrodren. Saab har utvecklat nya toppmoderna monolitiska tekniker för CFRP (kolfiberförstärkt polymer), något som mer än halverat antalet komponenter i skevrodren.

– Vi är mycket nöjda över att ha tagit hem det här kontraktet, som stärker partnerskapet mellan Saab och Airbus ytterligare. Det förnyade kontraktet visar att vi har lyckats med våra ansträngningar att minska produktionskostnaderna genom innovativa konstruktions- och tillverkningsprocesser under våra tidigare leveranser, säger Kjell Johnsson, Senior Vice President och chef för Saabs aerostructures-verksamhet inom affärsområde Aeronautics.

Airbus har en orderstock på 3 370 flygplan i A320-serien. Idag tillverkas 40 flygplan i månaden, ett antal som planeras ökas till 42 flygplan per månad under fjärde kvartalet 2012.

Saab har samarbetat med Airbus sedan 1997, och förutom att leverera skevroder till Airbus A320-serien levererar företaget också vingbalkar till A380 och besättningsdörren till det militära transportflygplanet A400M.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april klockan 10.00.

Downloads