Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsredovisning 2011 tillgänglig på hemsidan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsredovisning för 2011 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen beskriver bland annat Saabs verksamhet, strategi och resultatutveckling, och finns tillgänglig på www.saabgroup.com under sektionen Investor Relations och finansiella rapporter.

Den tryckta versionen kommer under vecka 12 att distribueras till de aktieägare som anmält sitt intresse, och den kan även beställas genom Saab.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, kontakta:

E-post: karin.frisk@saabgroup.com

Telefon: +4+ (0) 8 463 02 30

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars kl. 11.00.